Stichting Arnhemse Synagoge

Arnhemse Synagoge Foundation

Deze webpagina is om u te informeren over de geschiedenis van het Jodendom in de gemeente Arnhem. Dit is op dit moment een actueel onderwerp omdat op dit moment de Synagoge van deze Joodse gemeente op het punt staat te worden gerenoveerd.

De renovatie zal bestaan uit het met behoud van of het terugbrengen naar de oorspronkelijke architectuur van de synagoge.

Samen Sterk voor Restauratie Synagoge Arnhem
 

Reeds in de dertiende eeuw woonden er joden in Arnhem en Gelderland.
Eeuwenlang was voor hen het leven moeilijk en vol discriminatie. Vanaf het midden van de achttiende eeuw verbeterde geleidelijk hun maatschappelijke positie, een proces dat nadien krachtig werd voortgezet.
Een sterke groei van de joodse aanwezigheid in de stad en de regio was het gevolg. Dit leidde in 1853 tot de bouw van de synagoge aan de Pastoorstraat, ontworpen door de stadsarchitect Heuvelink (van de Boulevard).
Vele jaren was deze synagoge het centrum voor de joodse gemeenschap.

De oorlogsjaren brachten een allesoverheersende schending van het joodse leven met zich mee. Hoewel
misbruikt en beschadigd doorstond de synagoge de jaren 1940 - 1945 en werd in 1950 weer in gebruik genomen.
 

Eind 1974 werd de synagoge rijksmonument.
Tot op de dag van vandaag worden in de synagoge diensten gehouden, gebaseerd op TORA en Traditie.

Nu bij de eeuwwisseling, lekt haar dak, scheuren haar muren en kunt U haar bij een beetje wind horen zuchten.
Zij die haar pracht in stand hadden kunnen houden zijn, als gevolg van de grote catastrofe in de oorlogsjaren,
voor het overgrote deel verdwenen; van de ongeveer 1600 joodse Arnhemmers, keerden slechts enkele honderden terug. De Stichting Arnhemse Synagoge (SAS) heeft zich tot doel gesteld de synagoge te restaureren, opdat dit bede- en leerhuis ook op langere termijn een zichtbaar teken kan blijven van een bescheiden hernieuwd joods leven.

Informatie, ook over bezoeken aan de synagoge, is verkrijgbaar via email.

  

De renovatie en de uitbreiding zijn begeleid door Architectenbureau Vos ten Broecke van Wely uit Velp.